Bakterijske infekcije

Akutne infekcije i virusi

  • Otitis
  • Bronhitis
  • Angina
  • Infekcije mokraćnog sustava
  • Grip ..itd

Homeopatska medicina zapravo je stekla svoju najveću popularnost prvenstveno zbog impresivnih uspeha u lečenju zaraznih bolesti u 19. stoleću. Stope smrtnosti kod američkih i evropskih homeopatskih bolnica od kolere, tifusa i žute groznice bile su do osam puta manje nego u konvencionalnim bolnicama (Bradford, 1900, Ullman, 2007). Kao rezultat ovih uspeha, na prelazu 20. stoleća bilo je više od 100 homeopatskih bolnica i 22 homeopatskih fakulteta, uključujući Univerzitet u Bostonu, Univerzitet Michigan, New York Medical College i Hahnemann College of Medicine.

Ako homeopatija može imati takve značajne rezultate u lečenju ljudi koji pate od tih ozbiljnih zaraznih bolesti, nema sumnje da može biti jednako učinkovito u lečenju različitih zajedničkih zaraznih bolesti danas.