Homeopatija i hiperaktivnost

Hiperaktivnost kod dece je takođe predmet homeopatskih tretmana. Roditelji se prilično uznemire kada ih iz škole obaveste o  neposlušno koju deca ispoljavaju prema nastavnicima  ili da izazivaju probleme u među vršnjacima. Jedan od mogućih uzroka ovakvog ponašanja je ADHD - Hiperaktivni poremećaj nedostatka pažnje.

Poremećaj pažnje kod dece

Deca sa poremećajem pažnje često žele da budu dobra u školi, ali im njihovo impulsivno ponašanje i teškoća u održavanju pažnje usmerene na školske aktivnosti otežavaju ovu želju i izazivaju probleme.

Nastavnici, roditelji i drugovi mogu primetiti da se dete ponaša "loše" ili "drugačije", ali često ne znaju kako da objasne šta je tačan uzrok.

Homeopatski tretmani hiperaktivnosti se upravo i bave pronalaženjem uzroka određenog ponašanja dece i umesto konvencionalnih sredstava za smirenje i ublažavanje hiperaktivnosti, homeopatija nudi pristup prirodnog i konkretnog uticaja na uzroke.

Sva deca su ponekad bezobzirna, impulsivna ili hiperaktivna, ali kod dece sa ADHD-om simptomi i ponašanje van uobičajenog za određeni uzrast su češći i izraženiji u poređenju sa drugom decom istog uzrasta ili na istom razvojnom nivou. Hiperaktivnost se javlja kod 3-5% djece školskog uzrasta. Počinje pre starosne dobi od 7 godina i može se produžiti do ranog odraslog doba. Hiperaktivnost može biti i nasledna, tj. 25% bioloških roditelja dece sa ADHD takođe su patili od istog poremećaja.

Simptomi ponašanja dece sa poremećajima nedostatka pažnje

 Hiperaktivna deca često pokazuju neke od sledećih vidova ponašanja:

  • Teško se fokusiraju i održavaju pažnju
  • Lako ih je omesti
  • Ne uspevaju da obrate pažnju na detalje i prave neuobičajene greške
  • Gubiti stvari neophodne za školu, zaboravljaju na domaće zadatke
  • Teško završavaju školske i kućne poslove
  • Slabo u reaguju u razgovoru
  • Teško ispunjavanju složenije zadatke
  • Često ne odgovaraju na pitanja
  • Mogu biti neprijatna
  • Ne mogu sedeti mirno najednom mestu
  • Često menjaju mesto, trče gore-dole ili se penju svuda gde mogu
  • Uvek su spremna za akciju sa uglavnom ljutitim izrazom na licu
  • Previše govore i ne mogu se mirno igrati
  • Prekidaju druge kada govore ili rade nešto


Homeopatski tretmani hiperaktivnosti sa lekovima koji su prirodni i pravilno izabrani mogu pozitivno uticati na hiperaktivnu decu bez ikakvih negativnih uticaja. Homeopatski lekovi za hiperaktivnost mogu deci pomoći da uspore, opuste se i osete veću unutrašnju sigurnost i samopouzdanje.

Homeopatija može poboljšati celokupno stanje tela  i zbog toga se hiperaktivna deca osećaju jača, što dovodi do celokupnog osećaja blagostanja i posvećivanja pažnje svemu onome čemu do sada nisu mogla.

Kontakt za homeopatske tretmane sa doktorom homeopatije možete ostvariti koristeći podatke na stranici Homeopatski tretmani hiperaktivnosti...