Homeopatija i mucanje

Mucanje je definisano kao poremećaj u ritmu govora, u kojem pojedinac tačno zna šta želi da kaže, ali u to vreme nije u stanju da to kaže zbog nevoljnog, ponavljajućeg produženja ili prekida zvuka. Homeopatija i za ovaj poremećaj nudi prirodno rešenje u vidu homeopatskih tretmana. Homeopatski tretmani mucanja se zasnivaju na upoznavanju pacijenta, njegovih želja i strahova, nivoa samopouzdanja, kao i celokupnog stanja organizma. Mucanje, kao poremećaj govora, obično se javlja usled poremećaja u funkcionisanju nekih od mentalnih ili fizičkih procesa.

Pronalaženje pravog uzroka mucanja povećava i mogućnost uspešnog homeopatskog tretmana.

Tahifemija – brzanje u govoru

Veiss (1964) definiše nerede kao: "poremećaj govora okarakterisan neprekidnim nesvesnošću njegovog poremećaja, kratkom pažnjom, poremećajima u percepciji, artikulaciji i formiranju govora i prekomernim brzinom isporuke. To je poremećaj misaonih procesa koji su pripremni za govor i zasnovani na naslednom raspoloženju. Poremećaj je verbalna manifestacija centralne jezičke neravnoteže, koja utiče na govor, čitanje, pisanje, ritam i muzikalnost i ponašanje uopšte.

Homeopatski tretman pomaže kod mucanja i brzanja pri govoru

Doktor homeopatije dobija detaljnu istoriju od pacijenta ili roditelja, a ako je dete u pitanju, saznaje kada se pojavljuje mucanje, koliko je izraženo, koji faktori ga pojačavaju, da li pacijent ima tikove, da li izbegava suprotni pol, autoritarne ljude i sl..

Nakon toga se određuje homeopatski lek koji ima uticaj na centre koji regulišu govor i psihosocijalno ponašanje osobe koja muca. Ceo proces homeopatskog tretmana je veoma prijatan, nema neželjenih efekata, niti propratnih posledica.

ZA pomoć kod mucanja možete nam se obratiti porukom ili pozivom uz korišćenje podataka na strani kontakt za homeopaski tretman mucanja...