Homeopatija i lečenje » Problemi psihološke prirode

 • Homeopatski tretmani

  Problemi psihološke prirode

  KONTAKTProblemi psihološke prirode

Psiho-intelektualni poremećaji

Psihološki problemi: Tretiranje uma i tela

Homeopatsko lečenje sledećih poremećaja:

 • Mentalna bolest
 • Psiho-intelektualni poremećaji
 • Anksioznost
 • Fobije
 • Poremećaj pamćenja
 • Nesanica
 • Depresija
 • Pogoršana koncentracija itd.

Homeopatsko razumevanje zdravlja je blisko povezano s razumijevanjem uma.

Homeopati ne odvajaju um i telo na uobičajeni način; oni pretpostavljaju da su telo i um dinamički međusobno povezani i da podjednako utiču jedan na drugog. Ovo priznanje međusobnog povezivanja tela i uma nije samo nejasan, nepraktičan koncept. Homeopati temelje gotovo svaki homeopatski recept na fizičkim i psihološkim simptomima bolesne osobe. Psihološki simptomi često igraju glavnu ulogu u odabiru pravilne medicine.

Homeopatska alternativa lečenja psihičkih i telesnih bolesti je pretpostavka da su um i telo neizbežno povezani i da se lek mora individualno propisati na temelju ukupnih simptoma bolesne osobe